wtorek, 24 grudnia 2013

"A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas."

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia: Wszystkiego najlepszego Kochani!

1 Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
2 Ono było na początku u Boga. 
3 Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
4 W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, 
5 a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 
(…) 
9 Była światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. 
10 Na świecie było [Słowo], 
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. 
11 Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. 
12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego - 
13 którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. 
14 A Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. 


2 komentarze: